Mall

Jerry Hofman / 7min, 2020

Un robatori amb conseqüències. Quan l’introvertit Didi és sorprés robant una nina, son pare, un home que es regeix per la hipermasculinitat, no sap com comportar-se.